شماره‌ 45 ماهنامه‌ "نسل چهارم" (فارسی - انگلیسی) با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر منتشر شد.
ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" (فارسی - انگلیسی) در شماره‌ خردادماه 98، با انتشار گفت‌وگوی ویژه با مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به موضوع تولید داخل و لزوم حمایت از شرکت‌های توانمند داخلی پرداخته است.
انتهای پیام
فایل پیوست: