شماره‌ 42 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ اسفند ماه 1397 منتشر شد.
ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" (فارسی - انگلیسی) با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ اسفند ماه 97، به مباحثی همچون رونمایی از تکنولوژی‌های جدید ارتاطات سیار در کنگره‌ی جهانی موبایل 2019، بازار 5G گلوگاه تنش‌های آمریکا و هواوی، عرضه‌ی اولین سیم کارت نسل پنجم جهان، تحریم ها فرصتی برای رشد فناوری ها در کشور، لزوم تشکیل اتاق فکر صنایع تولیدی دانش بنیان و ضرورت تکیه بر توانمندی های داخلی برای بی اثر کردن تحریم ها و ... در بخش های مختلف این شماره از ماهنامه پرداخته است.
فایل پیوست: