شماره‌ 52 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ دی ماه 1398 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

پنجاه و دومین شماره ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با تمرکز ویژه بر سرفصل‌های مرتبط با "تهران هوشمند" منتشر شد.
صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.
انتهای پیام

فایل پیوست: