شماره‌ 50 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آبان ماه 1398 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

پنجاهمین شماره ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با تاکید بر لزوم "حمایت از تولید داخل و تقویت شرکت‌های تولیدکننده‌ی داخلی" منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

انتهای پیام

فایل پیوست: